Missie, visie & strategie

VISIE

Het inzetten op het helpen verbeteren van de ontwikkelingen van jongeren om hen toekomst te verrijken. Bewustwording van eigen kwaliteiten/talenten en participatiebevordering is de kerntaak. Inspireren en motiveren (door middel van inzetten rolmodellen) is noodzakelijk om bewustwording van eigen kwaliteiten en participatiebevordering goed uit te voeren.
 

MISSIE

Jongeren helpen met het vinden van succes met behulp van inspirerende presentaties/trainingen over ontwikkelde vaardigheden, focussen op positiviteit, intrinsieke motivatie, grenzen verleggen, ondernemen en dankbaarheid, zodat jongeren geïnspireerd en gemotiveerd raken om succes te realiseren.


Strategie: Spreker

INSPIREREN

Inzetten van rolmodellen
Een ‘rolmodel’ is een persoon die een positief voorbeeld is voor jongeren en invloed heeft op hun leefwereld. Een rolmodel moet dicht bij de jongere staan. Een bekende zakenman of politicus staat mogelijk verder af van een jongere uit een achterstandswijk. Rolmodellen zijn ook personen die een keer gezakt zijn of verkeerde keuzes hebben gemaakt voordat hij doorhad dat hij door moest zetten om zijn doel te bereiken. Fouten maken mag. Gelukkig maar, want anders leert de jongere er niet van mits hij bewust is van zijn fouten. Het laten inzien bij jongeren is belangrijk. Eindresultaat is zichtbaar, maar het proces laten zien is onbetaalbaar.

Creëren van zelfvertrouwen
Een ‘goed’ rolmodel is volgens de meeste jongeren in de eerste plaats iemand die beter is in datgene waar jezelf goed in wilt zijn of iemand die succesvol is. De jongere zal minder gemotiveerd zijn tot een handeling waarvan hij verwacht dat deze nooit zal behalen of tot iets goeds zal leiden. Met behulp van rolmodellen kunnen jongeren leren wat ze zelf weer kunnen toepassen om hun eigen leven te verbeteren. Dankzij deze inzichten wordt de zelfvertrouwen vergroot.

 

MOTIVEREN

Motivatie bij jongeren
Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Er zijn twee soorten motivatie:

Extrinsieke motivatie: de motivatie ontstaat vanuit een externe bron. Bijvoorbeeld het vooruitzicht op een beloning of een straf bij een bepaalde handeling.

Intrinsieke motivatie: bij deze komt de motivatie vanuit de persoon zelf. Deze handelt niet om een externe beloning te bemachtigen of een straf te ontkomen, maar vanwege de intrinsieke waarde van de activiteit op het moment zelf of voor het behalen van een doel in de toekomst.

Uitgangspunt is het bereiken van intrinsieke motivatie bij individu. Dit levert krachtig en levert het meeste effect op. Maar wanneer jongeren onvoldoende intrinsieke motivatie heeft, dan is het van belang dat de motivatie versterkt wordt door een extrinsieke motivatie te bieden.

Aangeven waarom
Jongeren van nu worden ook wel ‘generation why’ genoemd. Want jongeren zullen zich altijd afvragen ‘Waarom doe ik dit?’ en ‘Waarom is dit belangrijk voor mij?’. Wanneer zij geen reden vinden voor iets wat ze moeten doen, dan zullen zij niet snel de motivatie kunnen opbrengen om hetgeen toch uit te voeren. Motief is dat ze het nut inzien van waarom ze hetgeen zouden doen wat ze moeten doen.

Motiveren door middel van plezier
De meeste zijn eerder gemotiveerd om iets te leuks te doen in plaat van iets saais. Plezier hebben is het belangrijkste middel om jongeren actief en gemotiveerd te krijgen om deel te laten nemen aan een activiteit. Ook al is het niet zijn favoriete activiteit, heeft het toch baat bij om interesse te wekken, waardering en respect te tonen. Respect is net als een glimlach, het kost niets en iedereen stelt het op prijs. Zorg ervoor dat de jongeren in beweging komen, niet alleen fysieke niveau maar ook cognitieve niveau.
 

Strategie: Trainer

Het agogisch handelen verloopt via interventies die speels en creatief in zich hebben waaraan de deelnemers tevredenheid, plezier of uitdaging beleeft en die een bijdrage leveren aan samenwerking en communicatie. Educatieve breakdanceworkshops bij Gaffar Binda leveren een bijdrage aan talentontwikkelingsproces door onder andere:

1) Het stimuleren van de capaciteiten van een individu tot zelfvertrouwen (persoonlijke vaardigheid).

2) Het helpen aan conditie en doorzettings-vermogen. Zich gedurende langere tijd intensief met een taak bezig kunnen houden, ook bij tegenslag (fysieke vaardigheid).

3) Het ontwikkelen van leervermogen. Nieuwe bewegingen en ideeën snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen uitvoeren (cognitieve vaardigheid).

4) Zich makkelijker bij andere mensen kunnen begeven en toestappen en zich in gezelschap mengen (sociale vaardigheid).

5) Leerlingen uitdagingen om vlot en op originele wijze hun taken uit te voeren (creatieve vaardigheid).

 

Bekijk het aanbod